Revista Literară a Școlii

Acasa Cuprins pag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

                         ;        ;        ;        ;        ;                                                                                                                                                   

Casetă text: Echipa de redacţieDreptunghi rotunjit: Echipa de redacţie:

 Cupşa Izabela  	            clasa a IX-a C
 Moldovan Giulia 		      clasa a IX-a B
 Popean Cristina               	clasa a IX-a B
 Cȋmpean Marius                  clasa a IX-a C
 Roman Diana                    clasa a IX-a C
 Bal Valentina                   clasa a IX-a C 
 Cesereanu Maria Alexandra          clasa a IX-a A
 Butuza Maria                    clasa a IX-a A
 Sumurducan Primavera Andrei        clasa a IX-a A
 Moldovan Ana-Maria               clasa a IX-a A

Dreptunghi rotunjit: Redactor şef:
    Tămaş Cătălin cls.a XII-a A
Dreptunghi rotunjit: Coordonatori:
 Prof. Ielcean Claudia
 Prof. Ielcean Radu
 Prof. Butean Ioana

                                                                                                                                       

                                                Inceput                                                                Inapoi                                                              Inainte                                                                  Sfarsit