Contact Us

Interesele  şi aşteptările grupurilor de interese ale mediului extern faţă de şcoală

 

- Activitate instructiv – educativă de calitate, eficientă, elevi bine pregătiţi care să-şi poată continua, fără dificultăţi, şcolarizarea la niveluri superioare.
- Disciplina în rândul elevilor şi a cadrelor , siguranţă şi securitate  în şcoală.
- Promptitudine şi corectitudine în relaţiile cu publicul.
- Condiţiile ambientale optime în spaţiile de învăţământ, sprijin material şi financiar din partea primăriei.
- Intensificarea activităţilor în parteneriat cu poliţia, cu reprezentanţi ai judecătoriei şi ai penitenciarului pentru prevenirea şi diminuarea delincvenţei juvenile, a accidentelor rutiere şi pentru scăderea agresivităţii fizice şi verbale în  rândul elevilor.
- Pregătiri suplimentare organizate şi desfăşurate în incinta liceului pentru examenele naţionale.
- Implicarea în proiecte şi activităţi de educaţie pentru sănătate, pentru protecţia mediului, pentru formarea unei atitudini şi conştiinţe ecologice.
- Implicarea elevilor în realizarea unor spectacole, programe artistice, concursuri pe diverse teme, întreceri sportive.
- Cultivarea gustului şi a deprinderii pentru lectură.
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi de circulaţie europeană.

 

persoana de contact : inf. Dunca Gh. Gabriel

E-mail: gabi.dunca@yahoo.com

Contact Information

Gherla , str. 1 Decembrie 1918 Nr. 20

Jud. Cluj
Phone:0364736400 ,0264/248538
Fax: 0264/248538
e-mail:anaipatescu_gherla@yahoo.com

web:http://www.anaipatescu.ro

Obiective

Creşterea calităţii actului educaţional prin dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al liceului.

Crearea unui ambient / climat optim pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative.