LOGOPED - Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla

Nimeni nu-ţi poate lua educaţia, experienţa şi amintirile

Du-te la conținut
DESPRE NOI > CABINETE
,,Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice
să facem din el un joc al hazardului.”
 
Baudelaire
CABINETUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. 23
 LICEUL TEORETIC ,,ANA IPĂTESCU” GHERLA
I Profesor logoped Corina-Nicoleta Buta
1.     Cabinetul logopedic interşcolar
 
1.1.Cabinetele logopedice interşcolare sunt unităţi conexe de învăţământ preuniversitar coordonate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE).
 1.2. Activitatea cabinetului logopedic interşcolar constă în:
 ·   terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare;
 ·   laborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.( conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, OMECTS nr. 5555/ 7.10. 2011, Anexa 2, art. 1 şi 2)
 2.     Activitatea profesorului logoped constă în:
 2.1. intervenţie logopedică prin:
 a) depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari  şi la şcolarii mici;
b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului/cititului la vârsta şcolară;
c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;
 

IArticole și studii
  • Simpozioane
  • Studii si articole de specialitate
  • Articol pentru parinti - Patru reguli de comunicare cu copilul

2.2. îndrumare logopedică a cadrelor didactice prin:
a) participarea/organizarea unor acţiuni de informare şi consiliere logopedică în unităţile de învăţământ arondate fiecărui profesor logoped;
b) acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din şcoli/grădiniţe, în vederea corectării tulburărilor uşoare de limbaj;
2.3. consilierea părinţilor, individuală/ de grup prin:
a)    participarea la şedinţele cu părinţii;
b)   organizarea de lectorate, mese rotunde, dezbateri.
3.    Clasificarea tulburărilor de limbaj:
În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări de limbaj şi de comunicare:
·        tulburări de pronunție: dislalie, disartrie, rinolalie
·        tulburări de ritm și fluență a vorbirii:bâlbâiala, logonevroza,tahilalie, bradilalie
·        tulburări de voce: afonie, disfonie, fonastenie
·        tulburări ale limbajului scris-citit: dislexie, disgrafie
·        tulburări polimorfe: afazie – alalie
·        tulburări de dezvoltare a limbajului: mutism, retard în dezvoltarea generală a vorbirii
·        tulburări ale limbajului pe baza unor disfuncții psihice: dislogii, ecolalii, jargonofazii,
·        alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor. (cf. Emil Verza)
4.    Arondare:
Cabinetul logopedic interşcolar nr. 23 funcţionează la Liceul Teoretic ,,Ana Ipătescu” Gherla şi are arondate următoarele unităţi de învăţământ:
·       Grădiniţa cu P.P. ,,Căsuţa Fermecată”, Gherla
·       Grădiniţa cu P.P. ,,Arici Pogonici”, Gherla
5. În ce constau şedinţele de terapie logopedică?
* O ședință logopedică presupune implicarea copilului în diferite activități în concordanță cu vârsta pe care o are, ce constau în repetarea unor silabe, cuvinte, propoziții cu sunetul afectat, emiterea acestuia prin jocuri educative antrenante, realizarea unor puzzle-uri, rezolvarea unor fișe, alcătuirea unor propoziții/ povești folosind imagini atractive; activități captivante care fac vizita la logoped să nu fie resimțită în mod negativ de către copil.
*Activităţile terapeutice se desfăşoară în condiţii optime ,cabinetul fiind dotat conform standardelor, cu material didactic complet şi complex, jocuri, jucării, soft-uri logopedice specifice fiecărui tip de tulburare de limbaj.
*Activităţile de terapie logopedică sunt individualizate, folosindu-se tehnici activizante care stimulează şi motivează copilul pentru a participa conştient şi cu plăcere la procesul de corectare a tulburării de limbaj (activităţi ludice, meloterapia, jocul de rol, teatrul de păpuşi etc.)
Munca în echipă garantează succesul terapiei logopedice
Logopedia nu vizează doar corectarea tulburărilor de limbaj, ci are în vedere şi armonizarea fiinţei umane din punct de vedere afectiv-motivaţional, psihomotor şi cognitiv, în directă legătură cu unicitatea persoanei.
        Intervenţia logopedică este de preferat să se realizeze încă din grădiniţă, moment în care are loc structurarea şi dezvoltarea limbajului, evitându-se formarea şi consolidarea unor deprinderi greşite de vorbire sau chiar întârzieri în evoluţia firească a limbajului.
        Astfel, colaborarea cu psihologul şcolar, cadrele didactice şi cu  părinţii asigură reuşita terapiei logopedice.
I Activități extracuriculare
Înapoi la cuprins