PSHIOLOG - Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla

Nimeni nu-ţi poate lua educaţia, experienţa şi amintirile

Du-te la conținut
DESPRE NOI > CABINETE
"Inteligența inimii este capacitatea de a rezolva probleme pe care ni le ridică viața ...........
Inteligența inimii înseamnă să știi să iubești și să te clădeștii pe tine însuți prin încercările vieții . "
Isabelle Filliozat
I Cabinetul de Asistență Psihopedagogică al
Liceului Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla

OBIECTIVELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII CONSILIERULUI SCOLAR

Profesorul consilier din cabinetul de asistenţă psihopedagogică din instituţia de învăţământ asigură în permanenţă informarea, cunoaşterea şi consilierea psihologică a elevilor/preşcolarilor, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi cadrelor didactice şi de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor (conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională nr.5555/7.10.2011, Anexa 1, art 3, al 2).
I Consiliere și orientare
  • Programa Consiliere si Orientare Cls. 0 - IV  
  • Programa Consiliere si Orientare V - VIII
  • Programa Consiliere si Orientare clasele IX - a XII-a
  • Programul CJRAE - ALEGE SCOALA
  • Programul CJRAE - Trec la gimnaziu
  • Activitati si sfaturi pentru parinti in cadrul programului
IAtribuțiile consilierului școlar
a.       asigură informarea şi consilierea preşcolarilor-elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc.;
 
b.      asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau discomfort psihic
 
c.       realizează investigarea psihopedagogică a elevilor                      detalii
 

 
I Prevenirea absenteismului școlar
  • Programul CJRAE - Managementul prezenței elevilor la școală
  • Album foto activități cu implicare a cconsilierului
IProgramul activitațiilor cabinetului de  consiliere
ACTIVITĂŢI CU CARACTER PERMANENT
Consilierea psihologică a elevilor în probleme emoţionale (anxietate, depresie, fobii), comportamentale (agresivitate, violenţă, hiperactivitate), de învătare (eşec şcolar, abandon, absenteism);
Stabilirea unor strategii de colaborare cu cadrele didactice în scopul identificării si monitorizării problemelor care apar la nivelul clasei ca întreg sau la nivel individual: lipsa motivaţiei pentru învăţare, absenteism, eşec si abandon şcolar, agresivitate, hiperactivitate, anxietate. Realizarea si implementarea unor programe de intervenţie.
ACTIVITATI CU CARACTER
PERIODIC
Realizarea unor sondaje/studii privind problemele majore prezente în scoală (teme de cercetare posibile: fumatul, consumul de substanţe, absenteismul scolar, comportamentul violent – percepţia asupra incidenţei acestor fenomene in scoală).
Participarea la activităţile catedrei de discipline socio-umane, ale Comisiei de Monitorizare a Prezenţei Elevilor la Scoală, ale Comisiei de Prevenire a Violenţei în Mediul şcolar, ale Comisiei de Orientare Şcolară si Profesională.
Înapoi la cuprins